Indewe raken­nus­tek­ni­set palvelut

Raken­nus­ten tar­kas­tus- ja asiantuntijapalvelut

Indewe QC Oy Raken­nus­tek­ni­set pal­ve­lut tar­jo­aa raken­nus­ten tar­kas­tus- ja asiantuntija­palveluita Var­si­nais-Suo­men alueella.

Asun­to­kau­pan kuntotarkastukset

Tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa asun­non osta­jal­le ja myy­jäl­le puo­lu­ee­ton­ta tie­toa oma­ko­ti­ta­lon tai kiin­teis­tön kunnosta.

Ener­gia­to­dis­tuk­set ja ‑sel­vi­tyk­set

Nykyi­sin vaa­di­taan kaik­kien oma­ko­ti­ta­lo­jen ja osa­ke­huo­neis­to­jen myyn­nis­sä ja vuo­krauk­ses­sa energiatodistus.

Vas­taa­van mes­ta­rin palvelu

Jos raken­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan toi­men­pi­de- tai raken­nus­lu­pa, tar­vi­taan myös kai­kil­le raken­nus­töil­le vas­taa­va mestari.