Vas­taa­van mes­ta­rin palvelu

  1. Etusi­vu
  2.  » 
  3. Pal­ve­lut
  4.  » Vas­taa­van mes­ta­rin palvelu

Jos raken­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan toi­men­pi­de- tai raken­nus­lu­pa, tar­vi­taan myös kai­kil­le raken­nus­töil­le vas­taa­va mes­ta­ri. Vas­taa­va mes­ta­rin hake­muk­ses­ta ei tar­vit­se jät­tää raken­nus­tar­kas­tuk­seen raken­nus­lu­paa haet­taes­sa, vaan sen voi jät­tää sen jäl­keen, kun ura­koit­si­jat on valittu.

Vas­taa­va mes­ta­ri täy­tyy olla kai­kil­le töil­le, kuten put­ki­töil­le (KVV-työn­joh­ta­ja) ja ilman­vaih­to­töil­le. Put­ki­töis­sä ja ilman­vaih­to­töis­sä ura­koit­si­jan edus­ta­ja toi­mii useim­mi­ten vas­taa­va­na mes­ta­ri­na. Jos raken­nus­työt oste­taan raken­nus­yri­tyk­sel­tä, toi­mii joku raken­nusu­ra­koit­si­jan työn­te­ki­jöis­tä vas­taa­va­na työn­joh­ta­ja­na. Jos raken­nus­työt teh­dään har­tia­pank­ki-peri­aat­teel­la, tar­vi­taan useim­mi­ten ulko­puo­li­nen vas­taa­va mes­ta­ri raken­nus­lu­paa var­ten. Täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa tar­joam­me vas­taa­van mes­ta­rin palvelua.

Vas­taa­va mes­ta­rin työ­teh­tä­viin kuu­luu ennen kaik­kea opas­ta­mi­nen raken­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä raken­ne­rat­kai­suis­sa ja työmenetelmissä.