Vesieriste­valvonnat

  1. Etusi­vu
  2.  » 
  3. Pal­ve­lut
  4.  » Vesieriste­valvonnat

Tar­joam­me kos­tei­den tilo­jen vesie­ris­tyk­sen val­von­ta­pal­ve­lua. Val­vom­me, että vesie­ris­tys ja laa­toi­tus teh­dään hyvän raken­nus­ta­van ja raken­nus­mää­räys­ten mukaisesti.

Talo­yh­tiös­sä teh­tä­vis­sä kos­tei­den tilo­jen remon­teis­sa talo­yh­tiö vaa­tii lähes poik­keuk­ses­ta ulko­puo­li­sen val­vo­jan käyt­tä­mis­tä märkätilasaneerauksissa.

Suo­sit­te­lem­me ulko­puo­lis­ta val­von­taa myös oma­ko­ti­ta­lo­jen vesieristystöissä.