Vesieriste­valvonnat

Etusi­vu » Pal­ve­lut » Vesieriste­valvonnat

Tar­joam­me kos­tei­den tilo­jen vesie­ris­tyk­sen val­von­ta­pal­ve­lua. Val­vom­me, että vesie­ris­tys ja laa­toi­tus teh­dään hyvän raken­nus­ta­van ja raken­nus­mää­räys­ten mukai­ses­ti.

Talo­yh­tiös­sä teh­tä­vis­sä kos­tei­den tilo­jen remon­teis­sa talo­yh­tiö vaa­tii lähes poik­keuk­ses­ta ulko­puo­li­sen val­vo­jan käyt­tä­mis­tä mär­kä­ti­la­sa­nee­rauk­sis­sa.

Suo­sit­te­lem­me ulko­puo­lis­ta val­von­taa myös oma­ko­ti­ta­lo­jen vesie­ris­tys­töis­sä.

Share This